Vítejte na stránkách WM Molds s.r.o.

Adresa:               Žirovnická 3124
106 00 Praha 10
Česká republika

Telefon:              267 182 749

Fax:                    272 770 036

E-mail:                eduard.vitek@wmmolds.cz

DIČ:                     CZ 26451794     

Registrováno:     Městský soud v Praze
Oddíl C, vložka 83182Welcome to WM Molds s.r.o.

Address:              Zirovnicka 3124
106 00 Praha 10
Czech Republic

Phone:                ..420 - 267 182 749

Fax:                    ..420 - 272 770 036

E-mail:                eduard.vitek@wmmolds.cz

VAT No.:             CZ 26451794     

Registered:         Commercial Court Prague
Section C, Insert 83182